Back to Top

IconPřípravka

Jde o získání širokého základu pohybů z různých sportů – opíráme se o základy gymnastiky (umění používání vlastní tělo), atletiky a základů různých sportovních her, které mají s fotbalem nějakou souvislost (házená, florbal, rugby, aj.) Převládá hravost a častá změna činností.

IconŽáci

Až v této kategorii jde o systematičtější fotbalový trénink s cílem získat co nejvíce správných technicko-taktických návyků. Začíná se cíleně pracovat s kondicí. Trénink fotbalových věcí začíná převládat, ale kompenzaci nevynecháváme (nadále se zdokonalujeme např. v akrobacii).

IconDorostenci

Jedná se o hráče od patnácti do devatenácti roků. Cílem této kategorie je připravit hráče na dospělý fotbal. Snaha o zvýšení kondiční a taktické stránky hráčů. Naučené dovednosti z nižších kategorií se využívají hlavně ke kompenzaci a udržení si zdraví. Dorostenci úzce spolupracují s muži SK Zlechov.