Back to Top

Časy tréninků jednotlivých týmů

Školička (předškoláci)

Ve Zlechově – trénink každou středu a čtvrtek od 16:00 do 17:00 hodin (družstvo Zlechov).

Odpovědný vedoucí a trenér Lukáš Kedra.

Na Za Alejí – každou středu od 17-ti do 18:30 a pátek od 16-ti do 17:30.

Odpovědná vedoucí a trenérka Jana Urbancová.

Přípravka (1. stupeň ZŠ)

Ve Zlechově – trénink každé úterý a čtvrtek od 16:30 do 18:00 hodin (družstvo Zlechov).

Odpovědní vedoucí a trenéři Filip Kedra, Mirek Bachan a Radek Snášil.

Na Za Alejí – každou středu od 17-ti do 18:30 a pátek od 16-ti do 17:30.

Odpovědní vedoucí a trenéři Michal Urbanec, Ladislav Ondryáš.

Žáci (2. stupeň ZŠ)

Ve Zlechově – trénink každé  pondělí od 16:30 družstvo, ve středu od 17:00 družstvo a v sobotu od 10:00 na trávě ve Zlechově (zadní hřiště).

Na Za Alejí – každé úterý a čtvrtek od 15:00 do 16:45 – umělá tráva (+ pondělí družstvo).

Odpovědní vedoucí a trenéři Michal Urbanec a Jiří Stuchlík.

Dorostenci

Ve Zlechově – trénink každé  pondělí od 17:00 na umělé trávě ve Zlechově, ve středu od 17:00 družstvo a sobota od 10:00 na trávě ve Zlechově (zadní hřiště).

Odpovědní vedoucí a trenéři Miloslav Urbanec a Tomáš Daněk.