Back to Top

O nás

Naše koncepce sportu vychází od všestranného pohybového rozvoje, který odpovídá  psychickým a fyzickým specifikům našich svěřenců, k postupné specializaci na fotbal. Víme, že je velmi složité přihlásit dítě mladšího školního věku zároveň do atletiky, gymnastiky, tance, fotbalu, hokeje, plavání, …, kde by mohlo získat optimální sportovní základ pro svůj nejoblíbenější sport (a to do toho raději nepočítáme finanční náročnost). Navíc je nám jasné, že málokdo v pěti či osmi letech ví, který sport jej bude bavit a pro který bude mít předpoklady. Proto nabízíme všestrannou sportovní přípravu pro děti od tří do dvanácti let (jedná se o žáky mateřské školy a prvního stupně ZŠ), kdy se pod naším vedením mohou až devět let různorodě sportovně rozvíjet a poté, či v průběhu této doby, zjistit, co dál.

Od dvanácti let pracujeme převážně s těmi dětmi, které mají zájem o fotbal (ostatní sporty využívají jako doplněk a kompenzaci k fotbalu). Naše akademie vede žáky k vlastní cestě zaměřené na celoživotní aktivní životní styl. Každý mladý sportovec, který prošel naší akademií a nadále se věnuje jakémukoliv sportu, je pro nás úspěchem. Rádi mezi sebe přijmeme i dívky, které nedosáhly věku dvanácti let. Získají s námi spoustu hodin pestrých a kvalitních tělocviků čerpajících z osnov základní školy (se spoustou sportovních dovedností by se fyzicky ve škole nejspíš nikdy nesetkaly a neseznámily). Fyzické rozdíly mezi chlapci a děvčaty jsou do zhruba dvanácti let zanedbatelné, proto i v tělesné výchově na prvním stupni základní školy cvičí chlapci i děvčata společně.

Profesionálním sportovcem se stane jen nepatrný zlomek lidí a naprostá většina se na vrcholové úrovni neprosadí (jsou tím myšleni i ti sportovci, kteří prošli profesionální fotbalovou výchovou zaměřenou na vysoký výkon. Např. mládež ve Spartě, Slovácku, Plzni).

Proto jsme se rozhodli nabídnout jinou cestu, kterou přivedeme co největší počet dětí k celoživotnímu aktivnímu životnímu stylu a k využití sportu jako prostředku ke zlepšování a upevňování zdraví. Sportem vedeme děti k snadnějšímu začlenění do kolektivu, k solidaritě a toleranci k druhým.

Kluby, které se ohlíží na výkon, se většinou příliš neohlíží na zdraví hráče. Musí v dané kategorii plnit cíle, které stanoví jejich nadřízený, jinak jsou nahrazeni „lepšími trenéry“.

Dělají převážně fotbalová cvičení (zde hrozí přetíženost často používaných svalových skupin, které mohou přivodit organismu zdravotní problémy).  Díky zařazení různých oblastí tělesné kultury zatěžujeme svaly celého těla, což vyhovuje celosvětově uznávanému pojetí zdravotně orientované tělesné zdatnosti. Navíc tolik nepřetěžujeme psychiku našich hráčů, neboť nedělají od pěti let jenom fotbal. To je výhodné i pro děti zdánlivě pohybově nenadané, neboť se nám postupně daří odstraňovat příčiny jejich neobratného pohybu a tím se časem stávají  rovnocennými soupeři i s takzvanými talenty. Nelze o nikom do věku patnácti let tvrdit,či dokonce dříve, že je kopyto bez talentu, které nikdy nic umět nebude!

Naší obrovskou výhodou je, že u nás neexistuje žádný tlak na výsledky a tím pádem můžeme dělat věci po svém a v zájmu dětí (ne klubu či jeho majitelů). Aby mohl být sport co nejzdravější, musíme již od mala vypěstovat u dětí správné pohybové stereotypy, které umožní vykonávat konkrétní pohybový úkol při co nejmenší námaze. V této oblasti se neustále vzděláváme a zdokonalujeme. Nejedná se jen o držení těla, ale o celkové ovládání pohybu při různých činnostech. Při každém tréninku a zápasu se ohlížíme do budoucnosti. Našim cílem není vytvořit vynikající přípravkový tým (nepochybujeme o tom, že jej jsme schopni speciálním úzce fotbalovým zaměřením mít), ale přivedení ke sportu co nejvíce lidí, kteří se budou z bezpolestného pohybu těšit jak ve třiceti, tak v šedesáti letech. Myslíme si, že touto cestou se nám podaří přivést většinu našich hráčů k co nejvyšší sportovní výkonnosti (doufáme že všechny) a zdraví nebude to, co ukončí jejich sny. Největším problémem velkého množství nadějí je právě předčasná specializace a přetíženost z tréninku, což se viditelně neprojeví hned, ani za malou chvíli, ale třeba až za deset či patnáct let.